ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 29/11/2018

 

Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.096,568
UNLEADED 95 1.093,455
UNLEADED 100 1.160,842
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,155
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,393
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 867,546
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 486,218
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,518
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,315
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,571 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,327
Fuel Oil No 380 1%S 421,028 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 561,990 -
KERO SPECIAL 567,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,850
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 366,700 -
ΒΕΘ 50/70 353,400 -

Σχετικές δημοσιεύσεις