ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 29-30/9/2018

Σάββατο έως Κυριακή, 29 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,428 UNLEADED LRP 1.270,108
UNLEADED 95 1.226,408 UNLEADED 95 1.225,574
UNLEADED 100 1.293,570 UNLEADED 100 1.293,570
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,051 DIΕSEL AUTO BIO 1.043,410
HEATING GASOIL 968,285 HEATING GASOIL 967,542
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 632,550 LPG 630,370
LPG Auto 636,370 LPG Auto 638,100
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,350
ΒΕΑ 35/40 421,860 ΒΕΑ 30/45 420,670
ΒΕΘ 50/70 408,980 -

Σχετικές δημοσιεύσεις