ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.206,831 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.203,810 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.270,830 UNLEADED 100
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,742 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 945,555 HEATING GASOIL
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 609,290 LPG
LPG Auto 614,560 LPG Auto
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 402,490 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 389,570

Σχετικές δημοσιεύσεις