ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4/1/2019

Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP -
UNLEADED 95 BIO 1.059,966
UNLEADED 100 BIO 1.126,467
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 897,065
HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,092
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,593
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,017
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,317
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,175
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,844 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 386,816
Fuel Oil No 380 1%S 374,144 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 493,570 -
KERO SPECIAL 498,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,690
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 307,430 -
ΒΕΘ 50/70 294,220 -

Σχετικές δημοσιεύσεις