ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 6-8/7/2019

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,170
UNLEADED 95 BIO 1.179,982 1.179,503
UNLEADED 100 BIO 1.248,751 1.249,138
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,440 954,423
HEATING GASOIL 880,110 879,002
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,678 866,936
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,872 482,058
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,172 542,358
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,812 625,823
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,259 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,597 466,477
Fuel Oil No 380 1%S 456,196 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,710 -
KERO SPECIAL 570,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,370 352,260
ΒΕΑ 30/45 - 369,180
ΒΕΑ 35/40 370,290 -
ΒΕΘ 50/70 356,930 -

Σάββατο έως Κυριακή, 6 έως 7 Ιουλίου 2019

Σάββατο έως Κυριακή, 6 έως 7 Ιουλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,241
UNLEADED 95 BIO 1.179,982 1.179,575
UNLEADED 100 BIO 1.248,751 1.249,209
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,440 955,338
HEATING GASOIL 880,110 879,776
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,678 869,834
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,872 485,049
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,172 545,349
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,812 628,082
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,259 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,597 466,844
Fuel Oil No 380 1%S 456,196 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,710 -
KERO SPECIAL 570,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,370 353,060
ΒΕΑ 30/45 - 369,980
ΒΕΑ 35/40 370,290 -
ΒΕΘ 50/70 356,930 -

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2019

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,567
UNLEADED 95 BIO 1.177,328 1.176,911
UNLEADED 100 BIO 1.245,934 1.246,391
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,711 956,609
HEATING GASOIL 881,799 881,453
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,261 866,397
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 482,191 481,367
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,491 541,667
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 600,195 626,413
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,070 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,756 464,983
Fuel Oil No 380 1%S 453,979 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,830 -
KERO SPECIAL 573,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 352,180 351,870
ΒΕΑ 30/45 - 368,750
ΒΕΑ 35/40 369,060 -
ΒΕΘ 50/70 355,730 -

Σχετικές δημοσιεύσεις