ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 8-11/9/2018

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,516 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.209,485 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.276,932 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,393 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 949,186 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 602,720 LPG
LPG Auto 608,910 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,160 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 400,620 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 387,630 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,353 UNLEADED LRP 1.256,053
UNLEADED 95 1.212,312 UNLEADED 95 1.211,477
UNLEADED 100 1.279,820 UNLEADED 100 1.279,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,281 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,274
HEATING GASOIL 952,328 HEATING GASOIL 951,230
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 605,520 LPG 601,750
LPG Auto 611,080 LPG Auto 611,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,440
ΒΕΑ 35/40 400,990 ΒΕΑ 30/45 399,900
ΒΕΘ 50/70 388,000 -

Σχετικές δημοσιεύσεις