ΤΙΜΕΣ 10-12/8/19

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Αυγούστου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,470
UNLEADED 95 BIO 1.142,241 1.141,763
UNLEADED 100 BIO 1.211,020 1.211,427
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,175 936,158
HEATING GASOIL 864,958 863,849
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 768,928 771,205
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 385,342 381,498
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 445,642 441,798
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,531 563,736
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,169 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,316 428,188
Fuel Oil No 380 1%S 415,891 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,870 -
KERO SPECIAL 553,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,760 289,650
ΒΕΑ 30/45 - 306,710
ΒΕΑ 35/40 307,820 -
ΒΕΘ 50/70 294,350 -

Σχετικές δημοσιεύσεις