ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4439/2016 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΕΙΛΗ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝΩ Ο ΝΟΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΧΟ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4439/2016 , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

Αρ.Πρωτ.7102

Αθήνα,  16  Μαρτίου 2018

Προς

Περιφέρεια Αττικής

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Διεύθυνση Μεταφορών Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τεχνικό Τμήμα

Χολαργός

Εξαιρετικώς επείγον

Κοινοποίηση:

  • Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών  Κύριο Χρ.Σπίρτζη
  • Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κύριο Ν. Μαυραγάνη                                                                            

 

Θέμα: Κοινοποίηση προειδοποίησης επιβολής κυρώσεων σε «μη προσαρμοσμένα» πρατήρια

Κύριοι,

Η Ομοσπονδία μας έγινε δέκτης διαμαρτυριών πρατηριούχων οι οποίοι όπως καταγγέλλουν έλαβαν προειδοποιητική επιστολή με την οποία τους ενημερώνετε ότι το πρατήριό τους «δεν είναι προσαρμοσμένο» στις απαιτήσεις του νόμου 4439/2016 και πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του διαφορετικά θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις!

Σας ενημερώνουμε ότι ο σχετικός νόμος βρίσκεται υπό τροποποίηση στη Βουλή με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Μεταφορών» στο οποίο και προβλέπεται παράταση των ημερομηνιών . Παράλληλα,  με σχετικό έγγραφό του ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 87663/84/7.12.2017  ο Υπουργός Μεταφορών από 7/12 /2017 ενημέρωνε τις Διευθύνσεις Μεταφορών ότι : « Σας ενημερώνουμε ότι σε επικείµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου µας που είναι έτοιµο προς κατάθεση, στις προτεινόµενες νοµοθετικές διατάξεις υφίσταται και διάταξη που προβλέπει παράταση της ηµεροµηνίας 10-12-2017, που ορίζεται στο άρθρο 25 του ν.4439/16 ως προθεσµία για την υλοποίηση των µέτρων που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο. Η προθεσµία αυτή αφορά τα υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων ή τους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων.»

Ως εκ τούτου θεωρούμε πως δεν συντρέχει λόγος καταχρηστικής επίκλησης της εν λόγω διάταξης για τις προθεσμίες προσαρμογής.

Θα παρακαλούσαμε να αποσύρετε τις επιστολές αυτές διότι δημιουργούν προβληματισμό και ανησυχία στους συναδέλφους.

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν.Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης                                                   Άγγελος Τούντας

Σχετικές δημοσιεύσεις