Υπενθύμιση αποστολής των δεδομένων των σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

Σχετικές δημοσιεύσεις