Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19

Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων Γεν. Δ/νση Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP λόγω των έκτακτωνμέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19ΣΧΕΤ.: α) Η κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ/οικ. 13805/2021 (Β΄ 843)β) Η εγκύκλιος 109574/2020 (ΑΔΑ:6ΖΩΩ465ΧΘΞ-ΩΕΒ)γ) Η κ.υ.α. αριθμ. οικ/ Γ4/29797/3376/2016 (Β΄1337) (ΑΔΑ: ΩΩΘΧ4653ΟΞ-6Ν3)Σε συνέχεια της α΄ σχετικής κ.υ.α., με την οποία παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας τηςδημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο τηςΕπικράτειας, σας ενημερώνουμε τα εξής: Με δεδομένο πως δεν υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης… περισσότερα