Αργολίδα: Πρόστιμο μαμούθ σε πρατήριο υγρών καυσίμων γιατί διακινούσε πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς παραστατικά

13 08 2021 | 16:37 energypress.gr

Βαρύ πρόστιμο ύψους 14.641,85 ευρώ επεβλήθη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αργολίδα από αρμόδιους υπαλλήλους- ελεγκτές του 3ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πάτρας της Υποδιεύθυνσης Β΄ Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι λόγοι για τους οποίους έπεσαν οι καμπάνες είναι οι εξής:

Α. η μεταφορά και παράδοση πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 104 της Υ.Α. 91354/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5000 ευρώ και,

Β. η παράδοση 999 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την έκδοση φορολογικού στοιχείου πώλησης, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί έλλειμα μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας κατά παράβαση της παρ. 11 του άρθρου 104 της Υ.Α. 91354/17.

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης της ίδιας μέρας. Για τον υπολογισμό της ποσότητας, επί της οποίας θα επιβληθεί το πρόστιμο λαμβάνεται υπόψη ανοχή 0,5% επί της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας. Επομένως, για την παράβαση της παραγράφου 11 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 9.641,85 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις