Εισφορές 5 “ταχυτήτων” για τους ελεύθερους επαγγελματίες από φέτος

Του Δημήτρη Κατσαγάνη capital.gr

Με πέντε "ταχύτητες" θα "τρέξει" από φέτος το νέο σύστημα εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο λόγος, το "καθεστώς" ελεύθερης επιλογής επίπεδο ασφαλιστικών κρατήσεων, το οποίο θα προβλέπει το νομοσχέδιο που θα δημοσιεύσει ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες. Το σχετικό ν/σ αναμένεται να κατατεθεί έως τέλος του μηνός και να ψηφισθεί έως τα τα μέσα-τέλη του ερχόμενου, έτσι ώστε να εφαρμοσθεί πρακτικά από τον Μάρτιο.

Αυτό θα αφορά τα μέλη όλων των εταιρειών, πλην ΑΕ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, μονοπρόσωπων ΙΚΕ), τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και όσους κόβουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ("μπλοκάκι") σε πάνω από δύο εργοδότες, είτε αυτοί ασφαλίζονταν στον τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές, σύμβουλοι κ.λπ.), είτε στο τέως ΕΤΑΑ (αυταπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι).  Ωστόσο, θα υπάρχουν διαφορετικές υποκατηγορίες στο επερχόμενο αυτό "καθεστώς".

1.      Κατά πρώτον, όσοι επαγγελματίες έχουν έως 5 έτη ασφάλισης (δηλ.1, 2, 3, 4 ή 5), θα καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας σε σχέση με όσους έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης (δηλ. 6, 7, 8 κ.λπ.). Αυτές θα ανέρχονται στα 126 ευρώ/μήνα (+10 ευρώ/μήνα υπέρ του ΟΑΕΔ). Τα 93 ευρώ/ μήνα θα αφορούν την κύρια σύνταξη  (ΕΦΚΑ) και τα  33 ευρώ/μήνα την υγεία (ΕΟΠΥΥ). Σε αυτή την κατηγορία θα ανήκουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες (τόσο του τέως ΟΑΕΕ, όσο και του τέως ΕΤΑΑ) με έως 5 έτη ασφάλισης.

2. Κατά δεύτερον, όσοι έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ 6 κλιμάκων εισφορών κύριας ασφάλισης και υγείας. Η πρώτη κλίμακα θα ανέρχεται στα 210 ευρώ/μήνα (+10 ευρώ/μήνα υπέρ του ΟΑΕΔ), ενώ η έκτη και τελευταία στα 566 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά η εισφορά υπέρ της υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα είναι ίδια για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως της  κλίμακας στην οποία θα υπαχθούν με εξαίρεση την 1η κλίμακα. Συγκεκριμένα, θα ανέρχεται στα 55 ευρώ/μήνα για την 1η κλίμακα, ενώ θα ανέλθει στα 66 ευρώ/μήνα για τις κλίμακες 2 έως 6. Σε αυτή την κατηγορία θα ανήκουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες (τόσο του τέως ΟΑΕΕ, όσο και του τέως ΕΤΑΑ) με πάνω από  5 έτη ασφάλισης.

3. Κατά τρίτον, οι αυταπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι (ασφαλισμένοι στο τέως ΕΤΑΑ), εκτός από τις παραπάνω εισφορές (κύριας σύνταξης και υγείας), θα καταβάλλουν και εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ. Ωστόσο, και αυτές οι εισφορές θα είναι κλιμακωτές και θα είναι "στο χέρι" του κάθε ασφαλισμένου να επιλέγει κάθε χρόνο σε ποια από τις τρεις κλίμακες θα υπαχθεί. Συγκεκριμένα, οι εισφορές του επικουρικού θα ανέρχονται μεταξύ 42 ευρώ/μήνα-61 ευρώ/μήνα, ενώ οι εισφορές του εφάπαξ θα κυμαίνονται ανάμεσα σε 26 ευρώ/μήνα και 37 ευρώ/μήνα.

4.      Κατά τέταρτον, θα πάψει να ισχύει η υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης για παράλληλη απασχόληση για τους επαγγελματίες. Κάθε επαγγελματίας θα πληρώνει ένα "πακέτο" εισφορών (είτε κύριας σύνταξης-υγείας, είτε κύριας σύνταξης-υγείας και επικουρικού εφάπαξ ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητά του) ακόμα και αν ασκεί πάνω από μία ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα. Σε αυτόν τον "κανόνα" θα υπάγονται όλοι οι επαγγελματίες, μαζί και τα "μπλοκάκια" με πάνω από δύο εργοδότες (δηλ. 3, 4, 5 κ.λπ.), είτε υπάγονταν στον τέως ΟΑΕΕ, είτε στο τέως ΕΤΑΑ, είτε και στα δύο (π.χ. ένας αυταπασχολούμενος μηχανικός που παράλληλα ήταν μέλος μίας εμπορικής εταιρείας).

5.   Κατά πέμπτον, όσοι κόβουν απόδειξη δαπάνης ("Τίτλος Κτήσης") θα απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών εφόσον το εισόδημά τους, το οποίο αμείβεται με απόδειξη δαπάνης, δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ετησίως (σύμφωνα με ένα σενάριο) ή τα 5.000 ευρώ ετησίως (σύμφωνα με ένα άλλο σενάριο). Όσοι έχουν εισόδημα από απόδειξη δαπάνης, εξετάζεται να υπάγονται σε ένα ειδικό "καθεστώς" καταβολής εισφορών προς την κατεύθυνση εκείνου των ελευθέρων επαγγελματιών. 

Σχετικές δημοσιεύσεις