Εμπεριστατωμένη ανάλυση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της ΟΒΕ κ.Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ σχετικά με την απάντηση της ΑΑΔΕ προς την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, για το επίμαχο ζήτημα της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτός εγκατάστασης πρατηρίου (επι βυτίου) και της αμετάθετης απόφασης για ημερήσιο πρόστιμο 100 ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, κατά την οποία δεν διαβιβάζονται τα παραστατικά.

Γ. Χριστόπουλος: Πως διακινείται το πετρέλαιο θέρμανσης εκτός εγκατάστασης πρατηρίου - Αμετάθετο το Υπουργείο για πρόστιμο 100 ευρώ ανά ΦΗΜ για κάθε ημέρα κατά την οποία δεν διαβιβάζονται τα παραστατικά.

(Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός - οικονομολόγος, συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων - εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και πρώην καθηγητής ΤΕΙ)

Ύστερα από τρείς μήνες, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος έλαβε προχθές την απάντηση, για το πολυσυζητημένο ζήτημα των πρόσθετων δηλωτικών υποχρεώσεων που επέβαλε η Φορολογική Διοίκηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στους μεταπωλητές (σχ. βλ. τις αποφάσεις ΠΟΛ.1195/2018, ΠΟΛ.1208/2018, και τις εγκυκλίους Ε.2056/2019, Ε.2154/2019)

Ιστορικό:

Συνεχίστηκαν επί μήνες οι διαβουλεύσεις με τα αρμόδια στελέχη πάνω στο «σταυρόλεξο» για δυνατούς λύτες που αντιμετωπίζουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, μετά τις παραπάνω αποφάσεις που τους υποχρέωσαν αφενός να μετασχηματίζουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης  που εκδίδονται από το σύστημα «εισροών - εκροών» σε τιμολόγια με τη χρήση Φ.Η.Μ. και αφετέρου να τα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση.

Στις 15 Οκτωβρίου 2019 η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), ύστερα από μία ακόμη σύσκεψη που είχε προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα, απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών (Υφυπουργό κο Απ. Βεσυρόπουλο) και στην ΑΑΔΕ (Διοικητή κο Γιώργο Πιτσιλή), ένα εμπεριστατωμένο έγγραφο, στο οποίο αφού εξιστορούσε την παρουσίαση των επειγόντων προβλημάτων που έχουν προκύψει και έχουν καταγραφεί σε προηγούμενα υπομνήματα  και σε αρκετές συναντήσεις (τελευταία, αρχές Σεπτεμβρίου με τον Υφυπουργό), επανέλαβε κωδικοποιώντας τα ζητήματα ως ακολούθως:

«Λόγω όμως της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ήταν επείγουσα ανάγκη να εκθέσουμε τα ακόλουθα ζητήματα:
1ον Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στο πρατήριο σε μικροποσότητες (μπιτονάκια)
2ον Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός εγκατάστασης (επί του βυτίου)
Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης (επί του βυτίου):
Πωλήσεις χονδρικής, πετρελαίου θέρμανσης (με τιμολόγια) εκτός πρατηρίου επί βυτίου:
3ον Επίσης τέθηκε το ζήτημα της επιβολής υψηλών προστίμων στις περιπτώσεις καθυστέρησης ενημέρωσης- μετάδοσης δεδομένων μέσω του ΦΗΜ, λόγω τεχνικών προβλημάτων. (σχ. η εγκύκλιος Ε.2154/2019).
(βλ. πιο κάτω αναλυτικά τα ερωτήματα της ΟΒΕ, σε αντιπαραβολή με τις  απαντήσεις από τη Φορολογική Διοίκηση)

...και 2η επιστολή:

Στις 18.11.2019 η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), αναμένοντας τις απαντήσεις από τη Φορολογική Διοίκηση, με εξαιρετικά επείγον έγγραφό της, επανήλθε και σημείωνε μεταξύ άλλων:
«….έχουμε μπει ήδη για τα καλά στην περίοδο διανομής τους πετρελαίου θέρμανσης και παραμένουν οι αιτιολογημένες δυσκολίες που εμπεριστατωμένα έχουμε καταγράψει στο παραπάνω έγγραφό μας και για τις οποίες συζητήσαμε εκτενώς στις 14/10/19 με τα αρμόδια στελέχη σας, για το πως είναι δυνατόν να σημαίνονται επί του βυτίου τα τιμολόγια που εκδίδουμε όταν η φορτωθείσα ποσότητα για την οποία εκδίδονται οι αποδείξεις εσόδων από το σύστημα εισροών-εκροών και αναγράφονται, όπως μας έχετε ορίσει με την ΚΥΑ ΠΟΛ.1161/2013, στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κατ΄εφαρμογή και των σχετικών οδηγιών από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014), σε πελάτες όχι μόνο γνωστούς κατά το ξεκίνημα, αλλά και όταν οι ποσότητες καθορίζονται επί τόπου από τον πελάτη επιτηδευματία.

Ενόψει των παραπάνω, επαναφέρουμε και πάλι τα επιχειρήματά μας και τα ζητούμενά μας τα οποία σας έχουμε εκθέσει στο υπ.αρ.πρωτ.7191/15-10-2019 έγγραφό μας και ζητάμε στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της αρχής ότι όταν οι διατάξεις δεν παραβιάζουν και δεν δημιουργούν παραβατικότητα, πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο που δεν επιβάλουν δυσκολίες και κυρίως οικονομικά και διοικητικά βάρη».

Ιδού οι απαντήσεις με τις οδηγίες από τη Φορολογική Διοίκηση, στην ΟΒΕ πριν τρείς ημέρες:

Τα ερωτήματα – προβλήματα με το από 15.10.2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ). Οι απαντήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με το σχετικό έγγραφοΑριθ. Πρωτ..: ΔΕΛ Ζ 1175699 ΕΞ 2019/17.12.2019
1ον Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στο πρατήριο σε μικροποσότητες (μπιτονάκια) Επί του θέματος αυτού ετέθη το ζήτημα από την πλευρά μας να μην αλλάξει ο χειρισμός που ισχύει κατ΄εφαρμογή της απόφασης της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1002/2014). Δηλαδή έκδοση απόδειξης εσόδου από το σύστημα εισροών – εκροών και επειδή περαιτέρω οι πωλήσεις αυτές καταχωρούνται και στην εφαρμογή «Ήφαιστος», καθώς απαιτείται ο ΑΦΜ και ο αριθμός του λογαριασμού της ΔΕΗ, (ενδείξεις οι οποίες δεν αναγράφονται στην απόδειξη από το σύστημα εισροών – εκροών), εκδίδεται χειρόγραφη και χωρίς σήμανση απόδειξη σε αντικατάσταση και αναφορά της προηγούμενης, με επισύναψή της. Τα στελέχη σας συμφώνησαν στο σύννομο του χειρισμού αυτού και ζητήσαμε η διευκρίνιση αυτή να περιληφθεί στην συνολική απόφαση ή γραπτή διοικητική λύση που ζητάμε και για τα ακόλουθα. 1. Αναφορικά με το 1° ζήτημα της επιστολής σας, η ΚΥΑ ΠΟΛ.1009/2012, καθώς και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1161/2013 με την οποία παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες, συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014. Επίσης, με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων πώλησης μέσω Φ.Η.Μ., για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που από ειδικές φορολογικές διατάξεις απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα. Συνεπώς ο τρόπος χειρισμού των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων του πρατηρίου σε μικροποσότητες (μπιτόνια), παραμένει ο ίδιος μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014.
2ον Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός εγκατάστασης (επί του βυτίου) 2α Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης (επί του βυτίου): Επί του θέματος αυτού, επιβεβαιώθηκε ότι δεν αλλάζει κάτι. Θα ισχύσει ό,τι και πέρσι, σύμφωνα με την σχετική απάντησή σας [(Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1000472 ΕΞ 2019 (03.01.2019), με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)], όπου απαντώντας στις σχετικές επιστολές μας, μας γνωρίσατε ότι με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Φ.Ε.Κ. Β'3/5.1.2015) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης των υπόχρεων οντοτήτων, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 2β Πωλήσεις χονδρικής, πετρελαίου θέρμανσης (με τιμολόγια) εκτός πρατηρίου επί βυτίου: Επί του θέματος αυτού, έγινε εκτενής συζήτηση και παραθέσαμε με παραδείγματα όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι συναλλαγές για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, στις περιπτώσεις που όταν κατά τη φόρτωση εκδίδεται πρωτογενώς και νόμιμα η απόδειξη (ή οι αποδείξεις) από το σύστημα εισροών - εκροών και στη συνέχεια με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (επί του οποίου αναγράφονται οι αποδείξεις εσόδων και η φορτωθείσα ποσότητα), πραγματοποιείται το δρομολόγιο για τις επί τόπου πωλήσεις. Οι πωλήσεις αυτές στη πράξη γίνονται τμηματικά στους πελάτες που παρήγγειλαν και είναι αυτονόητο και συνηθισμένο, η ποσότητα να εξαρτάται από την χωρητικότητα της δεξαμενής και συνεπώς να ισχύει το «πουλάω όχι κατά ακριβείς παραγγελίες που προηγουμένως μου έκαναν οι καταναλωτές – πελάτες μου ποσοτικά, αλλά για όποια ποσότητα επιθυμούν», που όπως προελέχθη εξαρτάται από την χωρητικότητα της δεξαμενής. Εν προκειμένω, άλλες πωλήσεις είναι λιανικές (έκδοση χειρόγραφης αθεώρητης απόδειξης κατά τα ανωτέρω) και άλλες είναι χονδρικές με ανάγκη και υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου. Υπόψη και στις δύο περιπτώσεις αναγράφονται εκτός των αναφερομένων στοιχείων στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 για τα ΕΛΠ, και υποχρεωτικά τα στοιχεία που προορίζονται για τον ποσοτικό έλεγχο του πετρελαίου θέρμανσής στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», δηλαδή ο ΑΦΜ και ο αριθμός του μετρητή της ΔΕΗ. Και εδώ έγκειται η αδυναμία. Δηλαδή να γίνει (επι του βυτίου έκδοση των τιμολογίων με ΦΗΜ, όπως γίνεται στην εγκατάσταση, (όπου εφαρμόσαμε τις αποφάσεις σας και εγκαταστήσαμε ειδικά εμπορικά προγράμματα για την έκδοση με ΦΗΜ, «ακυρωτικού στοιχείου» προς αντικατάσταση της απόδειξης του συστήματος εισροών – εκροών και ισόποσης έκδοσης με ΦΗΜ, αντίστοιχου τιμολογίου). Τις εν λόγω ιδιαιτερότητες, μας ικανοποίησε το γεγονός ότι κατανόησαν τα στελέχη σας, για τις σοβαρές δυσκολίες να έχουν σήμανση με ΦΗΜ τα τιμολόγια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται επί του βυτίου. Την λύση αυτή επιτρέπει άλλωστε η ίδια η απόφασή σας ΠΟΛ.1208/09-11-2018, η οποία ορίζει ρητά ότι: «Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014»  Συνεπώς αυτοθρόως συνάγεται και δεν μπορεί να γίνει διασταλτική ερμηνεία ότι στην έκδοση των παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ,, μπορούν να περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των πωλήσεων εκτός πρατηρίου (επί βυτίου). Επί πλέον για την νόμιμη λύση συνηγορεί το γεγονός ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ελέγχεται από τις υπηρεσίες σας μέσω του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων. (ισχύουν οι τελωνειακές διατάξεις άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του Ν.2960/2001) Συνακόλουθα, οι συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης που κατά παράβαση της ανωτέρω διαλαμβανόμενης διαδικασίας δεν καταχωρούνται, ή καταχωρούνται εκπρόθεσμα ή ανακριβώς, κολάζονται με το πρόστιμο του άρθρου 147 παρ. 9 Ν.2960/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Αναφορικά με το 2° ζήτημα, με την Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1208/2018 ορίζεται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. Επιπλέον, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο Ε.2056/2019, για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1195/2018, από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, προς άλλες οντότητες (χονδρικές πωλήσεις), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, τα τιμολόγια εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. Περαιτέρω, όπως διευκρινίστηκε στην παρ. 3 της ως άνω εγκυκλίου και όπως ισχύει κατά πάγια θέση της Διοίκησης, στην περίπτωση χονδρικών πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, από οντότητες- πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, για ποσότητες οι οποίες διακινούνται και παραδίδονται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται κατά την έναρξη της αποστολής συγκεντρωτικό παραστατικό διακίνησης, στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. Κατά την παράδοση του καυσίμου στις αντισυμβαλλόμενες οντότητες εκδίδεται δελτίο αποστολής. Στη συνέχεια, για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου με τη χρήση Φ.Η.Μ., αντικαθίσταται η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου με πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014. Εναλλακτικά, εκδίδεται το τιμολόγιο σε αντικατάσταση μόνο μίας ισόποσης απόδειξης εσόδου χωρίς προηγούμενη έκδοση πιστωτικού λιανικής (Ε.2056/2019).
3ον Επίσης τέθηκε το ζήτημα της επιβολής υψηλών προστίμων στις περιπτώσεις καθυστέρησης ενημέρωσης- μετάδοσης δεδομένων μέσω του ΦΗΜ, λόγω τεχνικών προβλημάτων. (σχ. η εγκύκλιος Ε.2154/2019) Επί του θέματος αυτού ζητάμε να μην ισχύσουν τα υψηλά πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη διαβίβασης ή τεχνικής αδυναμίας διαβίβασης στοιχείων ΦΗΜ. Ειδικότερα να μην ισχύσουν τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παραπάνω διευκρινιστική, στις περιπτώσεις που υπάρχει σύμβαση και αποδεικτικό παραγγελίας εγκατάστασης φορολογικού μηχανισμού, αλλά η εγκατάσταση καθυστερεί, χωρίς υπαιτιότητα του πρατηριούχου. Ενδεικτικό σχέδιο της λύσης επί του θέματος αυτού σας υποβάλουμε ως ακολούθως: ……………………………. ………………………………………….. Τέλος, όσον αφορά το 3° ζήτημα, η Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 ορίζει ότι, η διαβίβαση των δεδομένων των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων από τις υπόχρεες οντότητες, στην Α.Α.Δ.Ε., γίνεται σε ημερήσια βάση, αρχής γενομένης από 1.1.2019. Η μη συμμόρφωση με την ως άνω υποχρέωση συνιστά παράβαση της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθ. 54 του ν. 4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, κατά την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα αυτά (Ε.215

Σχετικές δημοσιεύσεις