13/6/2018 ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,213,298 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,210,309 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,276,790 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,004,500 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 929,984 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,700 LPG
LPG Auto 543,620 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 404,780 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 391,990 -

Σχετικές δημοσιεύσεις